Αναρτούμε τους παρακάτω πίνακες:

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

  Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής ένστασης κατά των Πινάκων με βάση την υπ' αριθ. Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-5-2015 Εγκύκλιο με θέμα: "Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών - Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης" είναι το χρονικό διάστημα από 4-6-2015 έως 8-6-2015.


 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ
Τ.Κ.: 47131
ΤΗΛ: 2681027550
FAX: 2681027557 και 2681027669
Email: mail@dipe.art.sch.gr
ΧΑΡΤΗΣ

 

 

32,10,0,70,1
1,600,60,1,3000,5000,25,800
90,300,1,70,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,40,10,5,0,1,0,15,0,0
Κάστρο
Παρηγορήτισσα
Παρηγορήτισσα
Άρτα
Άρτα
Γέφυρα
Μονή Κιπίνας, Αστροχώρι
μοναστήρι
Αγία Θεοδώρα
Αγία Θεοδώρα
Αμβρακικός

ΚΑΙΡΟΣ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ