Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο "Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2016-17" Κεφ. Α - Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων - Προθεσμίες (Σελ. 2), οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ από μετάθεση, μετάταξη, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο να υποβάλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση και για βελτίωση χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Επίσης, όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν είναι τοποθετημένοι σε συγκεκριμενη Σχολική Μονάδα υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης. Αίτηση υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει πλήρες έτος στην περιοχή οργανικής τους θέσης και ως εκ τούτου υποβάλλουν αίτηση και οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Σχ. Έτους 2016-17 (με αναδρομικό ή μη διορισμό).


32,10,0,70,1
1,600,60,1,3000,5000,25,800
90,300,1,70,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,40,10,5,0,1,0,15,0,0
Κάστρο
Παρηγορήτισσα
Παρηγορήτισσα
Άρτα
Άρτα
Γέφυρα
Μονή Κιπίνας, Αστροχώρι
μοναστήρι
Αγία Θεοδώρα
Αγία Θεοδώρα
Αμβρακικός

ΚΑΙΡΟΣ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ