ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΛΙΚΟ

22/3/21      20210322 Χρήση μάσκας για Covid-19 Συστάσεις του Υπουργείου Υγείας

22/11/20    Σχέδιο Δράσης Διαχείρισης Περιστατικών Covid-19

11/11/20    Πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολικών τμημάτων ή σχολείων.

23/10/20    Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

01/10/20    ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (εξαιρουμένων των Υπηρεσιών Υγείας και των Σχολείων).

18/09/20    Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες

 

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS–CoV-2 (COVID-19)

 11/11/20    ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 31/08/20    ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

 31/08/20    ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Κανόνες υγιεινής

Χρήση μάσκας

 

 


Αναζήτηση