Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ.

Για το έντυπο Δήλωσης Προσωρινής Τοποθέτησης, πατήστε ΕΔΩ.

Για τον πίνακα λειτουργικών κενών κλάδου ΠΕ60 - Νηπιαγωγών για το διδακτικό έτος 2018-2019, πατήστε ΕΔΩ.

Για τον πίνακα με τις όμορες ομάδες Νηπιαγωγείων, πατήστε ΕΔΩ.


32,10,0,70,1
1,600,60,1,3000,5000,25,800
90,300,1,70,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,40,10,5,0,1,0,15,0,0
Κάστρο
Παρηγορήτισσα
Παρηγορήτισσα
Άρτα
Άρτα
Γέφυρα
Μονή Κιπίνας, Αστροχώρι
μοναστήρι
Αγία Θεοδώρα
Αγία Θεοδώρα
Αμβρακικός

ΚΑΙΡΟΣ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ