Σας κοινοποιούμε τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επιλογής Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων της Π.Ε. Άρτας με βάση τις συνολικές μονάδες που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι μετά και το πέρας της διαδικασίας των συνεντεύξεων, όπως διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/ 4 έως 7-7-2017 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Άρτας ως Συμβουλίου Επιλογής.

 

Οι εγγεγραμμένοι στον παραπάνω πίνακα έχουν δικαίωμα υποβολής γραπτής αντίρρησης (ένστασης) εντός τριών (3) ημερών, από Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 μέχρι Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 και ώρα 15:00 , στη Διεύθυνση Π.Ε. Άρτας.

 

Για τον πίνακα πατήστε ΕΔΩ.


32,10,0,70,1
1,600,60,1,3000,5000,25,800
90,300,1,70,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,40,10,5,0,1,0,15,0,0
Κάστρο
Παρηγορήτισσα
Παρηγορήτισσα
Άρτα
Άρτα
Γέφυρα
Μονή Κιπίνας, Αστροχώρι
μοναστήρι
Αγία Θεοδώρα
Αγία Θεοδώρα
Αμβρακικός

ΚΑΙΡΟΣ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ