Για την Προκήρυξη της Δ.Π.Ε. Άρτας πατήστε ΕΔΩ.

Για το Ν. 4473/2017 πατήστε ΕΔΩ.

Για την Υ. Α. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-5-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. πατήστε ΕΔΩ.

Για την Εγκύκλιο Φ.361.22/23 /91322 /E3/31-5-2017 πατήστε ΕΔΩ.

Για την Αίτηση πατήστε ΕΔΩ. (ανακοινοποίηση στο ορθό)

Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε ΕΔΩ.

Για το υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος πατήστε ΕΔΩ.


32,10,0,70,1
1,600,60,1,3000,5000,25,800
90,300,1,70,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,40,10,5,0,1,0,15,0,0
Κάστρο
Παρηγορήτισσα
Παρηγορήτισσα
Άρτα
Άρτα
Γέφυρα
Μονή Κιπίνας, Αστροχώρι
μοναστήρι
Αγία Θεοδώρα
Αγία Θεοδώρα
Αμβρακικός

ΚΑΙΡΟΣ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ