Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

Σύμφωνα με την Απόφαση Ανασυγκρότησης ΠΥΣΠΕ Φ.30/12544/20-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΗ0046ΜΤΛΗ-8ΞΖ), στελεχώνεται ως εξής:

 • κ. Γκόρος Λεωνίδας του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων, Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας ως Πρόεδρος του Συμβουλίου, με αναπληρώτριά του την κ. Χουλιάρα Θεοδώρα του Γεωργίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων, του 8ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας και Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας.
 • κ. Φίλου Βένα του Αθανασίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων, Διευθύντρια του 6ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας ως τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου, με αναπληρωτή της τον κ. Μαργώνη Γεώργιο του Βασιλείου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας.
 • κ. Αλέξη Καλλιόπη του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων, του  Δημοτικού Σχολείου Καλοβάτου ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την κ. Κοντογιάννη Μαρίνα του Λάμπρου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60 - Νηπιαγωγών, του 5ου Νηπιαγωγείου Άρτας.
 • κ. Βάσιος Φώτιος του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων, του Δημοτικού Σχολείου Κωστακιών ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρώτριά του την κ. Λάμπρου Ελευθερία του Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας.
 • κ. Γεώργος Χρήστος του Φωτίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Άρτας ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Παλαιοδήμο Γεώργιο του Σοφοκλή, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων, του 2ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας.

 

Όταν το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Άρτας συνεδριάζει ως Συμβούλιο Επιλογής τότε, σύμφωνα με την Απόφαση Ανασυγκρότησης ΠΥΣΠΕ Φ.30/12568/23-12-2019 (ΑΔΑ: Ω61Ψ46ΜΤΛΗ-Ζ6Θ), στελεχώνεται επιπλέον ως εξής:

 • κ. Βασιλείου Κλεοπάτρα του Νικολάου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την κ. Γιαννακού Μαρία του Ευαγγέλου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου.
 • κ. Τσιάντου Όλγα του Αντωνίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων, του  Δημοτικού Σχολείου Καλαμιάς ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή της τον κ. Αγγέλη Αλέξανδρο του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60 - Νηπιαγωγών, του 12ου Νηπιαγωγείου Άρτας.

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

 • Κεραμίδα Γεωργία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60 - Νηπιαγωγών του Νηπιαγωγείου Νεοχωρίου που υπηρετεί με απόσπαση στη Διεύθυνση Π.Ε. Άρτας ως γραμματέας, με αναπληρωτή της τον κ. Ζήκο Δημήτριο, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ-Διοικητικού Οικονομικού της Διεύθυνσης Π.Ε. Άρτας.

         ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 26810 79218

 

 •  Όταν το ΠΥΣΠΕ ασκεί αρμοδιότητες, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 1/2003 μετέχουν σε αυτά, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.):
  1. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Κουρουτό Μιχαήλ, εκπ/κό κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή» Πατησίων, με αναπληρωτή του, τον κ. Χριστόπουλο Γιώργο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία».
  2. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Γούλα Αλέξανδρο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο Ι.Μ. ΟΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, με αναπληρώτριά του την κ. Κωστούση Ευγενία, εκπ/κό κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στην «Γεννάδειο».
 •  Όταν στο Συμβούλιο συζητούνται θέματα Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπ/σης και των Ιδιοκτητών αυτών, να μετέχουν, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι παρακάτω εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (Σ.Ι.Ε.Ι.Ε):

          1. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σιούλα Γεώργιο των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΕΣΙΣ, με αναπληρωτή του τον κ . Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο ΣΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ.

          2. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Καψάλη Χρήστο των ΔΩΔΩΝΑΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ με αναπληρωτή του τον κ. Καπελλίδη Σπύρο των ΔΩΔΩΝΑΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ.

 

Η θητεία των μελών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

 

 


 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ
Τ.Κ.: 47131
ΤΗΛ: 2681027550
FAX: 2681027557 και 2681027669
Email: mail@dipe.art.sch.gr
ΧΑΡΤΗΣ

 

 

ΚΑΙΡΟΣ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ