Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

 • κ. Γκόρος Λεωνίδας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων, Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας ως Πρόεδρος του Συμβουλίου, με αναπληρωτή του τον κ. Παπαγεωργίου Χρήστο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων, του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ανατολής Ιωαννίνων και Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας.
 • κ. Ντάση Αικατερίνη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων, Δ/ντρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας ως τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, με αναπληρώτριά της την κ. Συγγούνα Μαρία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων του Δημοτικού Σχολείου Καλαμιάς.
 • κ. Χουλιάρα Θεοδώρα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων, Σχολική Σύμβουλος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την κ. Μπίμπα Μαρία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων, Δ/ντρια του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου Πέτα.
 • κ. Βάσιος Φώτιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων, του Δημοτικού Σχολείου Κωστακιών ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Μέγα Γεώργιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων Άρτας.
 • κ. Τσάκαλος Βασίλειος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής του Δημοτικού Σχολείου Πέτα ως τακτικό αιρετό μέλος,  με αναπληρωτή του τον κ. Γούσια Σωτήριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων, του Δημοτικού Σχολείου Πέτα.

 

Όταν το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Άρτας συνεδριάζει ως Συμβούλιο Επιλογής τότε, σύμφωνα με την Απόφαση Ανασυγκρότησης ΠΥΣΠΕ Φ.30/8135/02-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΘ0Φ4653ΠΣ-3ΧΡ), στελεχώνεται επιπλέον ως εξής:

 • κ. Βασιλείου Κλεοπάτρα του Νικολάου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την κ. Γιαννακού Μαρία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου.
 • κ. Πουλιάνο Σπυρίδωνα του Λάζαρου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής, του 7ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας ως τακτικό μέλος με αναπληρώτριά του την κ. Αλέξη Καλλιόπη του Γεωργίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων, του Δημοτικού Σχολείου Καλόβατου.

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

 • Κεραμίδα Γεωργία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60 - Νηπιαγωγών του Νηπιαγωγείου Νεοχωρίου που υπηρετεί με απόσπαση στη Διεύθυνσης Π.Ε. Άρτας ως γραμματέας, με αναπληρωτή της τον κ. Ζήκο Δημήτριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων του Δημοτικού Σχολείου Πολυδρόσου που υπηρετεί με απόσπαση στη Διεύθυνση Π.Ε. Άρτας ,

         ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 26810 79218

 

 •  Όταν το ΠΥΣΠΕ ασκεί αρμοδιότητες, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 1/2003 μετέχουν σε αυτά, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.):
  1. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σαρρή Χρήστο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ04.02, που υπηρετεί στο εκπαιδευτήριο «ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ»,  με αναπληρωτή του, τον κ. Γούλα Αλέξανδρο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ».
  2. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Χριστόπουλο Γεώργιο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία» , με αναπληρωτή του τον κ. Κουρουτό Μιχάλη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη «Λεόντειο Σχολή» Πατησίων.
 •  Όταν στο Συμβούλιο συζητούνται θέματα Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπ/σης και των Ιδιοκτητών αυτών, να μετέχουν, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι παρακάτω εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (Σ.Ι.Ε.Ι.Ε):

          1. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σιούλα Γεώργιο των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΕΣΙΣ, με αναπληρωτή του τον κ . Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο ΣΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ.

          2. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Καψάλη Χρήστο των ΔΩΔΩΝΑΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ με αναπληρωτή του τον κ. Καπελλίδη Σπύρο των ΔΩΔΩΝΑΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ.

 

 


ΚΑΙΡΟΣ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ