Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

Σύμφωνα με την Απόφαση Ανασυγκρότησης ΠΥΣΠΕ Φ.30/5747/26-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΑΝΒ46ΜΤΛΗ-ΓΤ6), στελεχώνεται ως εξής (Η θητεία των μελών έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020):

         1. Πρόεδρος του Συμβουλίου την κ. Βασιλείου Κλεοπάτρα του Νικολάου, κλάδου ΠΕ70, Διευθύντριας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, με αναπληρώτριά της την κ. Χουλιάρα Θεοδώρα του Γεωργίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο 8ο Δ. Σ. Άρτας και Προϊσταμένη του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας.
         2. Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου τον κ. Παπαντζίκο Γεώργιο του Κωνστανίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθυντή του 3ου ΔΣ Άρτας, με αναπληρώτριά του την κ. Ντάση Αικατερίνη του Πέτρου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 7ου ΔΣ Άρτας.
         3. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Παπαβησσαρίων Ηλιάνα του Βησσαρίωνα, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του ΔΣ Ελεούσας Άρτας, με αναπληρώτριά της την κ. Φίλου Βένα του Αθανασίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 6ου ΔΣ Άρτας.
         4. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπ/κών της Π.Ε. Άρτας τoν κ. Βάσιο Φώτιο του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ70, με οργανική θέση στο Δ. Σ. Κωστακιών Άρτας, με αναπληρώτριά του την κ. Λάμπρου Ελευθερία του Ιωάννη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, του 4ου Δ. Σ. Άρτας
         5. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπ/κών της Π.Ε. Άρτας τον κ. Γεώργο Χρήστο του Φωτίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο 1ο Ειδικό Δ.Σ. Άρτας, με αναπληρωτή του τον κ. Παλαιοδήμο Γεώργιο του Σοφοκλή, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο 2ο Δ.Σ. Άρτας.

 

Όταν το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Άρτας συνεδριάζει ως Συμβούλιο Επιλογής τότε, σύμφωνα με την Απόφαση Ανασυγκρότησης ΠΥΣΠΕ Φ.30/5782/27-08-2020 (ΑΔΑ: ΩΗ4Β46ΜΤΛΗ-ΥΑ7), στελεχώνεται επιπλέον ως εξής:

          6. Σιούλας Γεώργιος του Δημητρίου, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Ηπείρου, ως τακτικό επιπλέον μέλος του συμβουλίου, με αναπληρώτριά του τη Γιαννακού Μαρία του Ευάγγελου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Ηπείρου.
          7. Τσιάντου Όλγα του Αντώνη, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70, εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία, ως τακτικό επιπλέον μέλος του συμβουλίου, με αναπληρωτή της τον Αγγέλη Αλέξανδρο του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ60, εκπαιδευτικό με 15ετή υπηρεσία.

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

  • Κεραμίδα Γεωργία, που υπηρετεί με απόσπαση στη Διεύθυνση Π.Ε. Άρτας ως γραμματέας, με αναπληρωτή της τον κ. Ζήκο Δημήτριο.

         ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 26810 79218

 

  •  Όταν το ΠΥΣΠΕ ασκεί αρμοδιότητες, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 1/2003 μετέχουν σε αυτά, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.):
    1. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Μιχάλη Κουρουτό, καθηγητή κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή» Πατησίων (κιν. 6945807374) με αναπληρωτή του τον κ. Γιώργο Χριστόπουλο, δάσκαλο ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία» (κιν. 6932014492 και τηλ γρ. ΟΙΕΛΕ).
    2. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Αλέξανδρο Γούλα, Καθηγητή κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (τηλ
    γρ. ΟΙΕΛΕ:2105230819 και τηλ. κιν. 6944647029), με αναπληρώτριά του την κ. Ευγενία Κωστούση, καθηγήτρια κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στην «Γεννάδειο» (τηλ. κιν. 6976288732 και τηλ γρ. ΟΙΕΛΕ:210-5230819).
  •  Όταν στο Συμβούλιο συζητούνται θέματα Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπ/σης και των Ιδιοκτητών αυτών, να μετέχουν, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι παρακάτω εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.):

         1. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σιούλα Γεώργιο, «ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ», Ανατολή, θέση Ραψίστα Ιωάννινα (τηλ. 2651310311), με αναπληρωτή του τον κ. Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο ΣΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ, Παύλου Μελά 29, Καρέας (τηλ.& fax: 2107651522).
         2. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Καψάλη Χρήστο, ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ, Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500, fax: 2651042665), με αναπληρωτή του τον κ. Μπολονέζο Κωνσταντίνο, ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ, Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500, fax: 2651042665).

 

 

 


         mage2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ
Τ.Κ.: 47131
ΤΗΛ: 2681027550
Email: mail@dipe.art.sch.gr
ΧΑΡΤΗΣ

 

Αναζήτηση