ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΗΛ. 26810 27550
ΦΑΞ 26810 27557

           Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Η

     ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ  

Συντάξεις

 Τηλ.: 26810 22014

                 Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο

           ΚΑΡΑΝΆΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

           Άδειες, απεργίες, εκδρομές

        Τηλ.: 26810 27550, Εσωτ. 1

              Fax: 26810 27557

       ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

     Αναπληρωτές ΕΣΠΑ-ΠΔΕ, Τακτικού,

                 εξοπλισμός γραφείου

      Τηλ.: 26810 27550, Εσωτ. 1     

               ΧΡΟΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ            προσωπικά μητρώα εκπ/κών, έλεγχος

  γνησιότητας τίτλων σπουδών του μόνιμου

     εκπ/κού & διοικητικού προσωπικού

      Τηλ.: 26810 27550, Εσωτ. 2

           ΖΗΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

      Πιστοποιητικά εξωσχολικής χρήσης,

  έλεγχος εγκυρότητας , email, ιστοσελίδα,

   αναπλ. Γραμματέας του ΠΥΣΠΕ Άρτας 

           Τηλ.: 26810 27550

           ΚΟΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

            ΤΣΙΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

              Email, E-data, Myschool

            Τηλ.: 26810 27550, εσωτ. 1

   ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

  Γραμματέας του ΠΥΣΠΕ Άρτας

Τηλ.: 26810 79218 ή

26810 27550, εσωτ. 5


Αναζήτηση