ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΗΛ. 26810 27550

      Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Η

     ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ  

 Τηλ.: 26810 22014

             Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο

           ΚΑΡΑΝΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

         

        Τηλ.: 26810 27550, Εσωτ. 1

            

    ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

      Τηλ.: 26810 27550, Εσωτ. 1     

      ΤΡΙΜΠΟΥ ΝΙΝΑ      


      Τηλ.: 26810 27550, Εσωτ. 2

           ΖΗΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

       

           Τηλ.: 26810 27550

           ΚΟΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

            ΤΣΙΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

            

            Τηλ.: 26810 27550, εσωτ. 1

   ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

  Γραμματέας του ΠΥΣΠΕ Άρτας

Τηλ.: 26810 79218 ή

26810 27550, εσωτ. 5


Αναζήτηση